Pengurusan & Kepimpinan

Apakah Metrik Perniagaan?

Definisi & Contoh Metrik Perniagaan

Ahli perniagaan membincangkan carta pai sebuah syarikat

••• Imej Wira / Imej GettyFirma menggunakan metrik perniagaan untuk mengukur prestasi dari semasa ke semasa dan memantau kemajuan mereka ke arah mencapai matlamat utama.

Ketahui lebih lanjut tentang jenis data dan maklumat yang dikumpulkan oleh organisasi apabila menjejak prestasi mereka.

Apakah Metrik Perniagaan?

Metrik perniagaan ialah ukuran yang digunakan untuk mengukur prestasi firma.

Metrik kewangan diambil daripada langkah perakaunan untuk membantu pengurusan, pemegang saham dan pihak berkepentingan utama menilai kesihatan kewangan keseluruhan organisasi pada masa tertentu serta memantau peningkatan atau penurunan kesihatan dalam satu tempoh.

Metrik bukan kewangan boleh menumpukan pada aspek lain seperti kesetiaan pelanggan, keberkesanan proses atau kepuasan pekerja.

Metrik yang menyasarkan objektif perniagaan tertentu dipanggil Petunjuk Prestasi Utama (KPI). KPI mengukur keberkesanan organisasi dari segi matlamat strategik.

Metrik Kewangan

Terdapat pelbagai jenis metrik kewangan yang jelas, ukuran dan nisbah yang digunakan oleh akauntan, pakar kewangan dan pelabur untuk menilai dan memantau kesihatan perniagaan. Pelabur dan pemegang saham memantau langkah-langkah ini dengan teliti untuk menilai penilaian dan memantau keberkesanan pengurusan.

Metrik kewangan yang biasa dirujuk dinyatakan dalam bentuk nisbah termasuk yang berikut:

  • Nisbah kecairan membantu perniagaan memantau keupayaan mereka untuk membiayai operasi dan membayar bil. Metrik ini diperhatikan dengan teliti untuk memastikan firma dapat memenuhi obligasi jangka pendeknya.
  • Nisbah leverage kewangan membantu perniagaan memahami kesan hutang pada keseluruhan struktur kewangan mereka. Nisbah ini membantu pemegang saham dan pemegang kepentingan menilai risiko kewangan.
  • Nisbah kecekapan aset mengukur sejauh mana pengurusan berkesan menggunakan aset firma untuk memacu hasil dan keuntungan. Langkah-langkah ini dinilai dari semasa ke semasa untuk menilai peningkatan atau kemerosotan dalam penggunaan aset .
  • Nisbah keberuntungan menilai keberkesanan pengurusan dalam memacu pendapatan daripada modal yang dilaburkan dalam firma. Angka-angka ini amat penting kepada pelabur dan pemegang saham.

Ukuran Prestasi Bukan Kewangan

Selain ukuran dan nisbah yang digunakan untuk mengukur kesihatan kewangan organisasi, pasukan pengurusan berusaha untuk membangun dan memperhalusi set metrik dan ukuran prestasi bukan kewangan yang menilai kesihatan fungsi, perkhidmatan, proses dan inisiatif utama. Sebagai contoh:

Bagaimana Metrik Perniagaan Berfungsi?

Kedua-dua metrik kewangan dan bukan kewangan melakukan tugas yang sangat baik dalam mengenal pasti masalah atau mempamerkan kekuatan. Mereka memberitahu anda apabila sesuatu telah mengakibatkan hasil yang buruk atau positif.

Metrik ialah ukuran hasil tertentu. Walau bagaimanapun, mereka tidak menunjukkan secara khusus kepada tingkah laku atau punca yang sama ada mencipta masalah atau mengakibatkan keuntungan.

Pasukan pengurusan berusaha untuk membangunkan gabungan metrik yang berbeza yang mempamerkan hasil serta menawarkan bukti yang jelas menunjukkan bidang kekuatan atau cabaran.

Sebagai contoh, pasukan pengurusan syarikat runcit mungkin menjejaki beberapa metrik dan menggunakannya semasa mereka membuat keputusan perniagaan utama. Mereka mungkin menggunakan hasil jualan, kos barangan dijual dan kos pemerolehan pelanggan untuk memaklumkan strategi pemasaran mereka, contohnya.

Metrik dan Kad Skor

Selalunya, metrik dikumpul dan dipaparkan dalam format yang dipanggil a kad skor . Kad skor terdiri daripada metrik yang dipersetujui oleh pihak pengurusan sebagai petunjuk utama dan ketinggalan prestasi perniagaan yang paling penting.

Kad skor ini digunakan oleh pengurus berfungsi firma untuk mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki dan menilai keberkesanan pelaburan dan perubahan terdahulu. Membangunkan kad skor memerlukan masa dan penalaan halus yang mencukupi.

Sebaik-baiknya, pasukan pengurusan memilih untuk mengenal pasti metrik yang membayangkan perubahan positif dalam keputusan kewangan pada satu ketika pada masa hadapan. Penunjuk utama ini membantu pasukan pengurusan menyesuaikan program dan pelaburan untuk memastikan pengukuhan metrik yang berterusan.

Kritikan terhadap Metrik Perniagaan

Memang menggoda untuk mengukur segala-galanya, tetapi pada hakikatnya, terdapat subset metrik terhad yang menawarkan penunjuk terbaik kesihatan dan potensi organisasi. Adalah mungkin untuk mengejar tahap ketepatan palsu, di mana peningkatan tahap perincian metrik tertentu gagal untuk menyampaikan maklumat atau cerapan yang bermakna sebagai balasan.

Pengurus digalakkan untuk berusaha mengenal pasti metrik paling penting yang mengukur kejayaan atau kegagalan keputusan terdahulu, dan yang meramalkan peningkatan perniagaan berdasarkan keputusan terkini.

Pengambilan Utama

  • Metrik perniagaan ialah ukuran yang digunakan oleh syarikat untuk menjejak kemajuannya ke arah matlamat prestasi.
  • Data dan penyusunannya ke dalam metrik prestasi dan kad skor adalah tugas yang sangat penting dalam sesebuah organisasi.
  • Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kesihatan organisasi memerlukan penilaian beberapa metrik yang berbeza.