Kategori: Surat & E-Mel

Garis panduan salam perniagaan untuk nama dan gelaran, contoh dan perkara yang perlu ditulis apabila anda tidak mempunyai orang yang boleh dihubungi atau mengetahui jantina penerima anda.