Kerjaya Tentera As

ABC Ujian Masuk ASVAB

Semua Mengenai Bateri Aptitud Vokasional Angkatan Tentera

Ujian Pendidikan

••• Martin Shields/Pilihan Jurugambar/Imej Getty

Bateri Aptitud Vokasional Angkatan Tentera (ASVAB) ialah ujian masuk untuk menyertai Tentera AS. Anda tidak boleh mendaftar dalam Tentera AS tanpa mengambil ASVAB.

ASVAB mempunyai dua tujuan utama: Pertama, ia menentukan sama ada anda mempunyai kebolehan mental untuk menyertai cabang ketenteraan pilihan anda, dan kedua, keputusan membantu perkhidmatan menentukan pekerjaan ketenteraan yang anda mempunyai kebolehan mental. untuk.

Maklumat Am

Struktur ASVAB

Jenis Ujian ASVAB

Skor AFQT

Markah Barisan Kerja Tentera

ASVAB dan Pentauliahan

Pengujian Semula

Belajar untuk ASVAB

Soalan Contoh ASVAB